پنل داخلی سازمانی

مدیریت سازمان خود را کم هزینه، واکنش گرا همراه با امکانات خاص تجربه کنید

تنها با ۳ کلیک وضعیت سازمان خود را از همه نظر مشاهده کنید

مشاهده دمو پنل
cotint
monitor

امکانات اولیه کوپنل


خروجی های دستگاه


30 ساعت خدمات سفارشی سازمانی

copanel
monitor

امکان مدیریت کاربران به صورت نامحدود


امکان ثبت مرخصی


امکان ثبت ماموریت

copanel
copanel
monitor

امکان درخواست اضافه کار


امکان درخواست مخارج شرکتی (تنخواه)


امکان ثبت هر نوع درخواستی

monitor

گزارشات مدیریتی


داشبورد پنل


درخواست تغییر تایم شیت

copanel
copanel
monitor

ثبت سخن روز


ثبت سخن آزاد


تولد کارکنان

monitor

تقویم آنلاین


محاسبه میزان حق الزحمه


copanel
monitor

پشتیبانی


پشتیبانی و توسعه

copanel